КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

                 Днес, 31.01.2019г., на лотариен принцип чрез теглене на печеливш номер на поръчка от пет членна комисия, съставена от представители на фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД ( Пламен Петров, Галина Йорданова, Лилия Лозанова, Мая Стефанова, Красимир Гемеджиев), ЕИК 175067366, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.Костенец №12, в съответствие с чл. 5  от Общите условияза провеждане на томбола на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД за ваучери на стоиност : 3 ваучера на стойност 1000,00лв, 6 ваучера на стойност 500,00лв, 9 ваучера на стойност 200,00лв, 11 ваучера на стойност 100,00лв, 22 ваучера на стойност 50,00лв, се състави настоящия Констативен протокол за следното :

 

 Съгласно чл. 5 от Общите условия на томболата, печелившите участници са:

 

Ваучер -  1000,00лв, печели участник с  поръчка №58671

Ваучер -  1000,00лв, печели участник  с поръчка №58165

Ваучер -  1000,00лв, печели участник  с поръчка №58233

Ваучер -   500,00лв, печели участник  с поръчка №58664

Ваучер -   500,00лв, печели участник  с поръчка №58354

Ваучер -   500,00лв, печели участник  с поръчка №57923

Ваучер -   500,00лв, печели участник  с поръчка №П 271

Ваучер -   500,00лв, печели участник с поръчка №Б 1266

Ваучер -   500,00лв, печели участник  с поръчка №58969

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №57959

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №58909

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №58768

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №58750

Ваучер -   200,00лв, печели участник с поръчка №58085

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №58770

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №58389

Ваучер -   200,00лв, печели участник  с поръчка №Б 1385

Ваучер -   200,00лв, печели участник   с поръчка №58347

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №58678

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №59064

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №58859

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №57970

Ваучер -   100,00лв, печели участник с поръчка №58079

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №58738

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №58666

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №П 268

Ваучер -   100,00лв, печели участник с поръчка №58463

Ваучер -   100,00лв, печели участник с поръчка №57963

Ваучер -   100,00лв, печели участник  с поръчка №58944

Ваучер -   50,00лв, печели участник   с поръчка №58076

Ваучер -   50,00лв, печели участник  с поръчка №58777

Ваучер -   50,00лв, печели участник  с поръчка №58868

Ваучер -   50,00лв, печели участник  с поръчка №58226

Ваучер -   50,00лв, печели участник  с поръчка №57925

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58388

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58670

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58673

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58382

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №57692

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58821

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58905

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №П 59

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58797

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №Б 1262

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №57966

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №Б 1265

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58436

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №57968

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58849

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №58951

Ваучер -   50,00лв, печели участник с поръчка №59005

 

Всеки от учасниците получава ваучера си с подписване на приемно предавателен протокол.

Всеки от печелившите участници има право да получи ваучера си при условията на чл. 5 от Общите условия за провеждане на томболата.

 

Комисия :

1.Пламен Петров

2.Галина Йорданова

3.Лилия Лозанова

4.Мая Стефанова

5.Красимир Гемеджиев

 

Гр. София  

31.01.2019г.